Predavanje guvernera Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Borisa Vujičića

30.01.2017 - 14:13
Predavanje guvernera Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Borisa Vujičića

Guverner Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Boris Vujičić održao je u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predavanje studentima na temu „Monetarna politika i konkurentnost“.

Guverner je u svojem izlaganju ukazao na mogućnosti i ulogu monetarne politike u vođenju ekonomske politike te monetarnim integracijama. Ukazujući na određena ograničenja koja postoje u zemljama jugoistočne Europe pred monetarnom politikom, naglasio je kako monetarna politika može imati plodove svojeg djelovanja samo uz strukturne reforme. Istakao je potrebu odgovornog ponašanja nositelja monetarne i ekonomske politike te njihovu međusobnu koordinaciju. Guverner je istaknuo kako je ulazak u EU Republici Hrvatskoj donio pozitivne gospodarske učinke te nastojanje HNB-a da po udovoljenju kriterija uvede u monetarni sustav euro. Nakon predavanja guverner je odgovarao na pitanja studenata, nastavnika Ekonomskog fakulteta i predstavnika Centralne banke BiH.

Predavanje je održano kao dio aktivnosti koje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi u okviru projekta Jean Monnet i u suradnji Asocijacije za europske studije BiH (ECSA BiH) u promociji EU integracija na putu na kojem se nalazi BiH.