Revizija_PE

02.07.2017 - 22:59
Revizija_PE

Obavještavaju se studenti koji su položili pismeni dio ispita iz Revizije, da će se usmeni dio ispita održati u ponedjeljak 03.07.2017. u 12 sati.