Održavanje promocije-raspored sjedišta

Održavanje promocije-raspored sjedišta

Shema sjedišta u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača

Raspored sjedišta - diplomanti po abecedi

Raspored sjedišta - diplomanti po protokolu


Poštovani diplomanti,

dana 23. studenog 2017. godine s početkom  u 11:00 sati u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača bit će održana promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sljedećim redoslijedom:

-          sveučilišni specijalisti ekonomije

-          stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij – 3 godine)

-          prvostupnici /bachelori ekonomije (preddiplomski studij - 4 godine)

-          magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

-          magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij)

Diplomanti trebaju doći u Hrvatski dom herceg Stjepan Kosača u 10:00 sati.

Troškovi promocije su 70,00 KM, uplatu izvršiti na žiro račun broj 3381002200372369 UNICREDIT BANKA d.d.  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru s naznakom za diplomu.

Dokaz o uplati treba dostaviti najkasnije do 10.11.2017.godine  u studentsku službu Fakulteta, ured broj 3.

 

                                                                                                                                                             D E K A N

                                  prof.dr.sc. Mila Gadžić