Knjižnica fakulteta

Knjižnica fakulteta
Kontakt mail: knjiznica.ef@sve-mo.ba

telefon: +387 (0)36 355 103

Djelatno vrijeme za posudbu i povrat knjižne građe ponedjeljak - petak 10:00 - 14:00

Knjižnica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru smještena je u prizemlju lijevo.

U lokalnoj bazi Knjižnice, koja se nalazi na Internet stranici Fakulteta, možete pogledati knjige koje su na raspolaganju.

U bazi podataka Knjižnice nalaze se doktorske disertacije, magistarski radovi, diplomski radovi i razne publikacije.

U sklopu Knjižnice nalazi se Čitaonica koja je otvorena za studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ponedjeljak – petak od 8:00 do 20:00.

 

E-mail: knjiznica.ef@sve-mo.ba

Ponedjeljak – petak od 10:00 – 14:00

Djelatnik se nalazi u Knjižnici ili u uredu broj 4 (prvi ured lijevo).

PRAVILA KNJIŽNICE

 • korisnici su djelatnici i studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru;

 • članarina vrijedi jednu akademsku godinu (od 1.10. tekuće godine do 30.9. sljedeće godine);

 • članarina iznosi 10,00 KM;

 • prilikom učlanjenja dostaviti dokaz o uplati i indeks;

 • posuditi knjigu može samo korisnik osobno;

 • istovremeno se mogu posuditi dvije knjige na 14 dana, uz mogućnost produljenja ukoliko za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika;

 • svako kašnjenje naplaćivat će se 0,20 KM po danu;

 • korisnik je dužan pažljivo postupati sa posudbenom građom (nije dozvoljeno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje, itd.);

 • prilikom preuzimanja posudbene građe, pogledati njeno stanje i eventualna oštećenja prijaviti odmah;

 • ukoliko se utvrdi oštećenje knjižne građe, korisnik je dužan nadoknaditi štetu;

 • izgubljena ili uništena knjiga nadoknađuje se istom;

 • prije upisa u sljedeću akademsku godinu korisnik je dužan vratiti svu posudbenu građu

  Transakcijski račun za uplatu od 10,00 KM:

  UniCredit bank d.d. Mostar: 3381002200372369 s naznakom „za Knjižnicu“

  Dobro došli!

Lokalna baza podataka knjižnice u Mostaru