Novosti

21.09.2017 - 06:52
Otvoren je natječaj za Sveučilište u Grazu za ljetni semestar 2017./2018. za studentsku mobilnost (sva tri ciklusa).Sve dodatne informacije vezane za prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu se pronaći u privitku, kao i na sljedećem linku  ...
15.09.2017 - 09:53
Objavljujemo mogućnost obavljanja prakse u institucijama Europske unije sa sjedištem u Bruxellesu i Luxembourgu. Program stažiranja u Europskim institucijama otvoren je (diplomiranim) studentima iz cijele Europe. Minimalni uvjet za prijavu su...