Popis diplomanata za promociju u Vitezu

Popis diplomanata za promociju u Vitezu

Popis diplomanata Centra u Vitezu i Centra u Orašju za promociju koja će se održati u petak 23.11.2018. s početkom u 16:00 sati u Centru u Vitezu. 

STRUČNI PRVOSTUPNICI / BACHELORI EKONOMIJE

1 Dejan Mato Rajić-Mišković
2 Ivan Vinko Grgić
3 Matea Drago Turić
4 Tarik Nedžad Buljina
5 Jelena Tunjo Mikić
6 Lejla Muhamed Alić
7 Mersiha Sadik Jašarević
8 Boris Ivica Marić
9 Adisa Fahrudin Abdulahović
10 Alija  Mustafa H. Ađulović
11 Marijo Zvonko Karivan
12 Marko Srećko Šantić
13 Božana Stipo Jozić
14 Sanjan Miroslav Martinović
15 Sanela Franjo Grubešić
16 Martina Marinko Damjanović
17 Mersel Mujo Šakić
18 Brenda Dragan Petrović
19 Magdalena Vinko Cvjetković
20 Sabina Suad Hećimović
21 Ivana Stipo Malić
22 Robert Ranko Šlibar
23 Selma Enver Ćosićkić
24 Šeherzada Rasim Sadiković
25 Amila Elvedin Adilović
26 Ivona Viktor Bošnjak

 

MAGISTRI EKONOMIJE (DVOGODIŠNJI DIPLOMSKI STUDIJ)

1 Amra Vehab Hamidović
2 Marijana Marijan Gudelj-Dražetić
3 Nikolina Franjo Pravdić
4 Josip Marko Radman
5 Ana Stipo Garić
6 Goran Anto Maros
7 Anica Ilija Marković
8 Lucija Marijan Lucić
9 Ifeta Mirsad Mameledžija