Poticanje poduzetništva kod mladih

10.11.2015 - 13:19
Poticanje poduzetništva kod mladih

Prijave u tijeku: Poticanje poduzetništva kod mladih, regionalni je projekt koji provode uredi British Council-a na području zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija , Kosovo i Makedonija), a u suradnji s resornim ministarstvima i institucijama koje su angažirane na polju poticanja poduzetničkih vještina mladih.