Ekonomske integracije u Europi

14.06.2018 - 20:54
Ekonomske integracije u Europi

Obavijest studentima III.godine preddiplomskog studija kako će se usmeni ispit iz predmeta Ekonomske integracije u Europi kod prof.dr.sc. Mile Gadžić održati u petak 15.06.2018. u 11:30sati.

prof.dr.sc. Mila Gadžić