Ekonomske integracije u Europi - Obavijest

21.02.2018 - 13:36
Ekonomske integracije u Europi - Obavijest

Obavijest studentima III.godine preddiplomskog studija kako će se ispit iz predmeta Ekonomske integracije u Europi kod prof.dr.sc. Mile Gadžić planiran za 22.2. u 10 sati održati u petak 23.2.2018. u 11 sati.