Javna obrana doktorske disertacije Ante Džidića

18.10.2016 - 14:25
Javna obrana doktorske disertacije Ante Džidića

Javna obrana doktorske disertacije Ante Džidića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom “ Utjecaj razvoja tržišta kapitala na politiku dividendi “ održat će se 11.11.2016. godine u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 111  pred Povjerenstvom u sastavu:

1.     Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik

2.     Prof. dr. sc. Silvije Orsag, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor i član

3.     Prof. dr. sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.