Javna obrana doktorske disertacije Damira Ravlića

28.02.2017 - 19:46
Javna obrana doktorske disertacije Damira Ravlića

Javna obrana doktorske disertacije Damira Ravlića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom Utjecaj razvijenosti poslovne inteligencije na zrelost sustava upravljanja znanjem u javnoj upravi održat će se  17.03.2017. godine u 10 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 215 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić-Bach, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor i član
  3. Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.