Javna obrana doktorske disertacije Ivana Kožula

15.02.2017 - 19:14
Javna obrana doktorske disertacije Ivana Kožula

Javna obrana doktorske disertacije Ivana Kožula, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom Utjecaj financijske krize na upravljanje korporacijskim rizicima “ održat će se  09.03.2017. godine u 13 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 111  pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1.     Prof. dr. sc. Željko Šain, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik

2.     Prof. dr. sc. Drago Jakovčević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor i član

3.     Prof. dr. sc. Mila Gadžić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.