Javna obrana doktorske disertacije Ivice Ćorića

30.01.2017 - 14:58
Javna obrana doktorske disertacije Ivice Ćorića

Javna obrana doktorske disertacije Ivice Ćorića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom “ Metode strojnog učenja u predviđanju profitabilnosti kupaca “ održat će se  13.02.2017. godine u 12 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 111  pred Povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Prof. dr. sc. Vanja Bevanda, Fakultet Ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta u Puli, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić-Bah, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor i član
  3. Doc. dr. sc. Tina Vuko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.