Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Perića

28.02.2017 - 19:47
Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Perića

Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Perića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom Odgovori potrošača na odabrane aktivnosti unapređenja prodaje: sniženja cijena i degustacije održat će se  17.03.2017. godine u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 6 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

 

  1. Prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Mirela Mihić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, mentor i član
  3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Soče Kraljević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.