Javna obrana doktorske disertacije Velimira Jukića

10.09.2018 - 13:28
Javna obrana doktorske disertacije Velimira Jukića

Javna obrana doktorske disertacije Velimira Jukića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom Utjecaj kontekstualnih faktora na upravljanje inovacijskim procesom u malim poduzećima" održat će se  27.09.2018. godine u 12 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 215 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Dejan Kružić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, mentor i član
  3. Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.