Korporativno upravljanje - upis ocjene.

12.06.2017 - 16:07
Korporativno upravljanje - upis ocjene.

O B A V I J E S T

Upis ocjene iz kolegija Korporativno upravljanje (DS) je u srijedu 21.6.2017. godine u 15 sati u sali broj 9.

 

doc.dr.sc. Nikola Papac