MEĐUNARODNO POSLOVANJE DDM

25.09.2017 - 14:17
MEĐUNARODNO POSLOVANJE DDM

Usmeni dio ispita ,održanog 15.09.,  iz kolegija Međunarodno poslovanje ,  bit će održan u srijedu 27.09.2017.u 12:00 h.

                                                                                                                   Prof.dr.sc. Željko Šuman