Monetarna analiza PE

08.06.2017 - 18:01
Monetarna analiza PE

Obavijest studentima IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjer Računovodstvo i financije koji su položili Monetarnu analizu putem kolokvija da se usmeni dio ispita pomjera s petka 9.2.2017. godine na 12.6.2017. godine u 16,30 sati.