Obavijest o dekanskim rokovima

07.09.2017 - 11:37
Obavijest o dekanskim rokovima
Obavijest studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Orašje kako će se dekanski ispitni rok održati u srijedu 27.9.2017. godine za sve godine u 16 sati.