Obavijest o otvaranju poslijediplomskoga doktorskoga studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

23.04.2018 - 14:35
Obavijest o otvaranju poslijediplomskoga doktorskoga studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Svečano otvorenje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održati će se u petak 27.04.2018. godine u 15 sati (sala 215).
Studij će otvoriti dekanica Ekonomskog fakulteta, prof.dr.sc. Mila Gadžić.