OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA STUDENTE DVOGODIŠNJEG DIPLOMSKOG STUDIJA

05.10.2017 - 17:12
OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA STUDENTE DVOGODIŠNJEG DIPLOMSKOG STUDIJA

U srijedu 11.10.2017. godine u 16 sati u čitaoni Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održati će se sastanak prodekana i svih zainteresiranih kandidata za upis na dvogodišnji diplomski studij. Tema sastanka je upis, početak nastave i definiranje ostalih aktivnosti vezanih za dvogodišnji diplomski studij.

Mole se svi studenti dvogodišnjeg diplomskog studija da prisutvuju sastanku.