Obavijest o rokovima poslijediplomskog doktorskog studija

07.02.2017 - 12:27
Obavijest o rokovima poslijediplomskog doktorskog studija

Obaviještavaju se studenti zajedničkih poslijediplomskih doktorskih studija o zaključcima Vijeća zajedničkog PDS-a

sa sjednice održane 24.siječnja 2017. godine u Splitu.

 

Z A K L J U Č C I

Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija

 

 

Vijeće zajedničkih poslijediplomskih studija je na 16. sjednici održanoj 24. siječnja 2017. godine u Splitu donijelo zaključke vezano za prava i obveza polaznika zajedničkih poslijediplomskih doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:  

 

1. Polaznicima prve generacije poslijediplomskog doktorskog studija, upisanim u ožujku 2009. godine, koji nisu predali doktorsku disertaciju na ocjenu prestaju sve studijske aktivnosti.

Polaznici kojima je u toku postupak ocjene doktorske disertacije mogu završiti studij, pod uvjetom da Izvješće povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije bude pozitivno.

 

2.  

a) Polaznici druge generacije poslijediplomskih doktorskih studija koji su upisani u studenom 2010. godine imaju rok za završetak studija zaključno s 01.11.2018. godine.

 

b) Zbog potrebne procedure, polaznici druge generacije poslijediplomskih doktorskih studija (upisani u studenom 2010. godine) trebaju prijavu teme doktorske disertacije predati najkasnije do 30.10.2017. godine. Nakon tog roka prijave se neće zaprimati.

 

c) Zbog potrebne procedure, polaznici druge generacije poslijediplomskih doktorskih studija (upisani u studenom 2010. godine) trebaju gotovu doktorsku disertaciju predati na ocjenu najkasnije do 01.05.2018. godine.

 

d) Prijavu doktorske disertacije je moguće predati nakon izmirenja svih obveza školarine, u protivnom se neće zaprimati na ocjenu.

 

Obrazloženje:

Nastavnim planom zajedničkog Poslijediplomskog doktorskog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu predviđeno je vrijeme trajanja studija od tri godine, koje se može produžiti na maksimalno pet godina. Uvažavajući istraživački i znanstveni karakter poslijediplomskog doktorskog studija i obveze polaznika, Voditelji doktorskog studija su 13. prosinca 2013. godine organizirali sastanak s doktorandima kako bi se upoznali s eventualnim poteškoćama u ispunjavanju studijskih obveza te pomogli u njihovu rješavanju. Tom prilikom Voditelji su doktorande upozorili na vremenski okvir studija i potrebu pravovremenog izvršavanja obveza. Člankom 10. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija omogućeno je, uz obrazloženi pisani zahtjev, jednom tijekom studija odobravanje mirovanja studija u trajanju od najviše 12 mjeseci. Sukladno navedenom, Vijeće PDS-a je, izlazeći maksimalno u susret polaznicima doktorskog studija, na sjednicama produžilo rokove doktorskih studija do maksimalno mogućih 8 godina.