Obavijest studentima o terminu nastave na 4. godini za kolegij Menadžment neprofitnih organizacija – ME

18.10.2017 - 18:07
Obavijest studentima o terminu nastave na 4. godini za kolegij Menadžment neprofitnih organizacija – ME

Obavijest studentima o terminu nastave na 4. godini za kolegij Menadžment neprofitnih organizacija – ME. 

NAstava će se održati u četvrtak 19.10.2017. sa početkom u 16 sati.