OBAVIJEST ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE

13.02.2017 - 14:21
OBAVIJEST ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE

Podsjećamo studente strane državljane  koji imaju status redovitog studenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (koji nisu izvršili prijavu) dužni su podnijeti  Zahtjev za odobrenje privremenog boravka.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva uz ostalu potrebitu dokumentaciju je do 20.2.2017. godine.

Potrebitu dokumentaciju možete preuzeti na web adresi Službe za poslove sa strancima http://sps.gov.ba/?lang=hr

Zahtjev se podnosi osobno, nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima, Kneza Višeslava bb, Mostar. Kontakt telefon 036/319-118.

Molimo da svoju obvezu izvršite na vrijeme, kako ne bi doveli u pitanje svoj status  i ugled Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.