Obavijest za upis na IV. godinu

31.05.2017 - 13:34
Obavijest za upis na IV. godinu

Na 5. sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koja je održana 29.5.2017. godine, usvojena je kvota za upise na smjerove na IV. godini preddiplomskog sveučilišnog. Minimalan broj studenata po jednom smjeru je 20, maksimalan broj studenata po jednom smjeru je 40.

Smjerovi na IV. godini su:

·         Marketing,
·         Menadžment,
·         Poslovna informatika,
·         Poslovanje sa EU,
·         Računovodstvo i financije.

Pri upisu na IV. godinu, studenti će u studentskoj službi popuniti Prijavni list na kojem će poredati smjerove po izboru od broja 1 prvi izbor do broja 5 zadnji izbor.
Sastavni dio Prijavnog lista bit će i Uvjerenje o položenim ispitima.
Ukoliko za određeni smjer interes bude veći od usvojene kvote, vršit će se preferencijalni izbor.
Ukoliko za određeni smjer interes bude iskazan, ali manji od usvojene kvote, vršit će se izbor sljedećeg odabranog smjera.