Obrana specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj vanjske okoline na performanse poduzeća" pristupnika Daria Tolića

31.03.2015 - 08:23
Obrana specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj vanjske okoline na performanse poduzeća" pristupnika Daria Tolića
Obrana specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj vanjske okoline na performanse poduzeća" pristupnika Daria Tolića
 
Mostar, 30.03.2015.
 
Sukladno članku 92. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru  i Odluke Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur.br.: 02-490-01/15 od 26.03.2015. godine, zakazuje se 
 
O B R A N A
 
Specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj vanjske okoline na performanse poduzeća" pristupnika Daria Tolića za 08.05.2015. godine u 13 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u dvorani 215. 
 
Pristup javnoj obrani je slobodan.