Poslovna matematika - SSV

03.07.2017 - 16:02
Poslovna matematika - SSV

Studenti koji su položili Poslovnu matematiku, a ocjena im nije upisana u indeks, neka predaju indeks u referadu, radi upisa ocjene.