Poslovna statistika (3.god preddipl) - USMENI

01.10.2018 - 13:00
Poslovna statistika (3.god preddipl) - USMENI

Usmeni ispit iz POSLOVNE STATISTIKE kod prof. Zore Marijanović će se održati u srijedu, 3.10.2018. u 10:00.