Pred-rok i drugi kolokvij - Upravljanje marketingom

19.12.2017 - 09:40
Pred-rok i drugi kolokvij - Upravljanje marketingom

Pred-rok i drugi kolokvij iz kolegija Upravljanje marketingom bit će održani u ponedjeljak 15.1.2018. godine, u terminu nastave.

·       Studenti koji polažu drugi kolokvij trebaju pristupiti ispitu u 14,00 sati

·       Studenti koji polažu pred-rok trebaju pristupiti ispitu u 15,00 sati.

Preduvjet za izlazak na drugi kolokvij i pred-rok je ostvarena prisutnost na nastavi.