Raspored izlaganja na doktorskoj konferenciji i istraživačkom seminaru 27.04.2018. godine

24.04.2018 - 13:37
Raspored izlaganja na doktorskoj konferenciji i istraživačkom seminaru 27.04.2018. godine

 

 II. DOKTORSKA KONFERENCIJA u 11  sati

 

1.     Maria Đogić – Utjecaj strateške orijentacije na performanse elektroprivrednih poduzeća

2.     Sanja Kolenda – Povezanost promjene efektivne stope poreza na dobit i performansi poduzeća u Federaciji BiH

3.     Marija Vukoja- Utjecaj aktivnosti integrirane marketinške komunikacije na ponašanja potrošača pri kupnji bankarskih usluga

4.     Damir Đogić- Utjecaj upravljanja kreditnim rizikom na profitabilnost banaka

 

II.        ISTRAŽIVAČKI SEMINAR u 13 sati

 

1.     Maria Đogić – Utjecaj strateške orijentacije na performanse elektroprivrednih poduzeća

2.     Sanja Kolenda – Povezanost promjene efektivne stope poreza na dobit i performansi poduzeća u Federaciji BiH

3.     Marija Vukoja- Utjecaj aktivnosti integrirane marketinške komunikacije na ponašanja potrošača pri kupnji bankarskih usluga

4.     Damir Đogić- Utjecaj upravljanja kreditnim rizikom na profitabilnost banaka