Termin kolokvija iz kolegija Revizija

29.01.2018 - 12:35
Termin kolokvija iz kolegija Revizija
Kolokvij iz kolegija Revizija (zadaci) održat će se u srijedu 31. siječnja u 14:00 sati.
 
predmetni asistent Ante Džidić