Usmeni ispiti - prof. Maja Lamza Maronić

07.02.2015 - 18:59
Usmeni ispiti - prof. Maja Lamza Maronić

Usmeni dio ispita kod prof. Maje Lamza Maronić će se održati u srijedu, 11.2.2015., a točna satnica će biti objavljena na rezultatima pismenog dijela ispita.