Poslovna statistika

Poslovna statistika
Profesor:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
Asistenti:
Sanella Palac, dipl.oec.
ECTS:
6
Sadržaj i cilj predmeta:

Materijali

Naziv materijala Godina Objava
Poslovna statistika 15.06.2017