Sustavi potpore odlučivanju

Sustavi potpore odlučivanju
Profesor:
prof.dr.sc. Brano Markić
Asistenti:
Damir Lucović, dipl. oec.
ECTS:
6
Sadržaj i cilj predmeta:

Materijali