Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Dana 29.11.2017. održana je konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta saziva 2017/18. godine. Sjednicu su sazvali predsjednica Katarina Kolobarić i dopredsjednik Ivo Čarapina. Prisustvovali su predstavnici prve godine: Ines Lozančić i Marin Dodig, druge godine Jelena Zovak i Nikola Škobić, treće godine Gabriela Markota i Antonia Dumančić, te s četvrte godine Marija Vranjković.

Uz izbor Antonie Dumančić za tajnika, imenovanje studentskih predstavnika u organe fakulteta, raspravljano je o planu aktivnosti koji će Zbor ponuditi svojim studentima u tekućoj godini.


 

 
O STUDENSKOM ZBORU SVEUČILIŠTA U MOSTARU
 
Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora. Svoju legitimnost u predstavljanju studenata Studentski zbor crpi iz studentskih izbora. Svake godine se provode studentski izbori kada studenti, sukladno Pravilniku o Studentskom zboru, biraju svoje studentske predstavnike. Studentske izbore raspisuje Rektor Sveučilišta, a provode studentska izborna povjerenstva i birački odbori.
Predsjednici i dopredsjednici svih podružnica čine predsjedništvo Studentskog zbora – najviše tijelo Studentskog zbora. Predsjedništvo bira predsjednika, zamjenika predsjednika te glavnog tajnika Studentskog zbora. Predsjednik i podpredsjednik Sudentskog zbora su članovi Senata Sveučilišta, gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.
Iako Bosna i Hercegovina nema zakon o studentskom organiziranju, Sveučilište u Mostaru je po uzoru na europske standarde 2000. godine osnovalo Studentski zbor, studentsko predstavničko tijelo, koje svoj legitimitet crpi iz studentskih izbora. Od tada i tijekom sljedećih 15-ak godina Studentski zbor aktivno radi na poboljšanju kvalitete studiranja i aktiviranju studentske scene u Bosni i Hercegovini i time pruža putokaz studentima s drugih BiH sveučilišta. 
 
PREDSJEDNIŠTVO STUDENSKOG ZBORA EKONOMSKOG FAKULTETA 2017/2018
 
 
Predsjednica: Katarina Kolobarić                            e-mail: katak242996@gmail.com 
 
Podpredsjednik: Ivo Čarapina                                 e-mail: ivo.carapina@gmail.com 
 
Ostali članovi predsjedništva:
 
Predstavnici I.godine:
predstavnik:  Ines Lozančić                                    e-mail:  ineslozancic90@gmail.com
zamjenica: Marin Dodig                                         e-mail: marin.dodig@hotmail.com
 
Predstavnici II.godine:
predstavnik: Jelena Zovak                                      e-mail: jelenazovak9@gmail.com 
zamjenica: Nikola Škobić                                       e-mail:  nikola.skobic@gmail.com 
 
Predstavnici III.godine:
predstavnik: Gabriela Markota                                e-mail:  gabriela.markota@gmail.com
zamjenica: Antonia Dumančić                                e-mail:  dumancicantonia1997@gmail.com 
 
Predstavnici IV.godine:
predstavnik: Marija Vranjković                               e-mail: marija.vranjkovic95@gmail.com
zamjenica: Katarina Kolobarić                                e-mail: katak242996@gmail.com
 
Predstavnici V.godine:
predstavnik: -
zamjenik: -