Suradnja s gospodarstvom

Suradnja s gospodarstvom

Ugovor o suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s SPARK poslovni park d.o.o. Mostar

 

Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s Razvojnom agencijom županije Zapadnohercegovačke - HERAG

 

Memorandum o suradnju na području pružanja obuke i praktične nastave najboljim studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru