Uprava

Uprava

Dekanat

 

Dekanica  
prof.dr.sc. Mila Gadžić, dekanica
mila.gadzic@sve-mo.ba
Prodekani  
doc.dr.sc. Igor Živko, prodekan za financije
igor.zivko@sve-mo.ba

prof.dr.sc. Zdenko Klepić, koordinator za nastavu i studente
zdenko.klepic@sve-mo.ba

Tajnica dekana  
Marsela Matković, prof. tajnica dekana
marsela.skutor@sve-mo.ba