Uprava

Uprava

Dekanat

 

Dekanica  
prof.dr.sc. Mila Gadžić, dekanica
mila.gadzic@sve-mo.ba
Prodekani  
doc.dr.sc. Igor Živko, prodekan za za poslovanje i međunarodnu suradnju
igor.zivko@sve-mo.ba

doc.dr.sc. Nikola Papac, prodekan za nastavu, studente i suradnju s gospodarstvom
nikola.papac@sve-mo.ba

Tajnica dekana  
Marsela Matković, prof. tajnica dekana
marsela.skutor@sve-mo.ba