Obavijesti

Obavijesti

02.12.2014 - 06:14
Test iz Radionice 1_porezi održat će se u petak, 5.12. u 15 sati (alternativno, u subotu, 6.12. u 8:30 sati).
26.11.2014 - 14:01
Obavijest studentima diplomskog studija Vitez da ce se kolokvij iz predmeta Strateški menadžment održati 29.11. 2014. (subota ) u 8,30 sati. 
20.11.2014 - 12:18
Termin prvog kolokvija kod prof. dr. Sandre Soče Kraljević Obaviještavaju se studenti da će se prvi kolokvij iz kolegija Istraživanje tržišta na trećoj godini stručnog studija u Vitezu održati u...
12.11.2014 - 18:00
Održavanje promocije za Centar u Vitezu i Centar u Orašju SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET  O B A V I J E S To održavanju promocije za Centar u Vitez i Centar u Orašju ...
06.11.2014 - 13:36
Obavještavaju se studenti da će svi usmeni ispiti na diplomskom i stručnom studiju u Vitezu kod prof.dr.sc. Željka Šumana  biti održani u subotu 08.11.2014. godine u 10:00 sati.
01.11.2014 - 17:01
Upis ocjena iz Upravljačkog računovodstva i Računovodstva odgovornosti će se održati u petak 7. studenog u 16:00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Vitezu.
29.10.2014 - 18:01
Pozivaju se zainteresirani kandidati za upis na I. godinu dvogodišnjeg diplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostaru-centar Vitez na sastanak u petak 31.10.2014. godine u 16 sati.Na...
24.10.2014 - 16:34
Obavijest zainteresiranim kandidatima za upis na dvogodišnji diplomski studij kako će se upis na I. godinu dvogodišnjeg diplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Vitez...
23.10.2014 - 13:35
Obavještavaju se studenti stručnog studija u Vitezu da će usmeni ispit iz Računovodstva poreza održati u subotu, 25.10.2014. s početkom u 11 sati.
18.10.2014 - 01:11
U petak 17. listopada 2014. godine u velikoj dvorani studijskog centra Vitez Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prigodnim obraćanjem prof. dr. sc. Zdenko Klepić prodekana za nastavu, doc. dr...

Stranice