Obavijesti

10.12.2014 - 12:00
Kolege studenti, molimo, sve nejasnoće i pitanja vezane za online prijavu ispita šaljite na mail onlineprijava.ef@gmail.com, a NE na službene mailove asistenata. Zahvaljujemo,...
17.11.2014 - 10:45
Obavijest studentima I. godine DD Mostar, Vitez i Orašje da ispite koji su razlikovni prijavljuju putem klasične (plave) prijavnice u studentsku službu. Razlikovni kolegiji se ne prijavljuju...
17.11.2014 - 10:43
Rok za upis stranog jezika u ISS-u je 15.5.2014. Mole se studenti prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija da do navedenog roka isti upišu. U slučaju bilo kakvih problema javiti se na...
10.11.2014 - 13:15
Obavještavaju se studenti 4. godine prediplomskog studija da izvrše prijavu izbornog predmeta za VIII semestar putem ISS sustava do 15.5.2014. U slučaju da izbor predmet nije ponuđen...