Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje

Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Mostaru

  

- OBAVIJEST-

 

ORGANIZIRANJE OBUKE KANDIDATIMA ZA STJECANJE ZVANJA

  

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
b) certificirani računovođa (CR)
c) ovlašteni revizor (OR)

 

A.    Certificirani računovodstveni tehničar

1.      ukupan fond sati po modulu – 50 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 200,00 KM
3.      početak obuke – 08. travnja 2016. godine

 

B.     Certificirani računovođa

1.      ukupan fond sati po modulu – 60 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 300,00 KM
3.      početak obuke – 08. travnja 2016. godine

 

C.     Ovlašteni revizor

1.      ukupan fond sati po modulu – 80 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 400,00 KM
3.      početak obuke –08. travnja 2016. godine

 

Mjesto održavanja obuke za sve module:

Mostar, Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b.

 

Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

 

Dodatne informacije i prijave:

- Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru http://ef.sve-mo.ba

- Telefon: 036 355 100; fax: 036 355-130 ;

- E-mail: branimir.skoko@sve-mo.ba,

- Prijave se primaju do 03.04.2016. godine

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata