Studentski zbor EFMO

Studentski zbor EFMO
O STUDENSKOM ZBORU SVEUČILIŠTA U MOSTARU
 
Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora. Svoju legitimnost u predstavljanju studenata Studentski zbor crpi iz studentskih izbora. Svake godine se provode studentski izbori kada studenti, sukladno Pravilniku o Studentskom zboru, biraju svoje studentske predstavnike. Studentske izbore raspisuje Rektor Sveučilišta, a provode studentska izborna povjerenstva i birački odbori.
Predsjednici i dopredsjednici svih podružnica čine predsjedništvo Studentskog zbora – najviše tijelo Studentskog zbora. Predsjedništvo bira predsjednika, zamjenika predsjednika te glavnog tajnika Studentskog zbora. Predsjednik i podpredsjednik Sudentskog zbora su članovi Senata Sveučilišta, gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.
Iako Bosna i Hercegovina nema zakon o studentskom organiziranju, Sveučilište u Mostaru je po uzoru na europske standarde 2000. godine osnovalo Studentski zbor, studentsko predstavničko tijelo, koje svoj legitimitet crpi iz studentskih izbora. Od tada i tijekom sljedećih 15-ak godina Studentski zbor aktivno radi na poboljšanju kvalitete studiranja i aktiviranju studentske scene u Bosni i Hercegovini i time pruža putokaz studentima s drugih BiH sveučilišta. 16. saziv Studentskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini nastavlja istim putem...
 
PREDSJEDNIŠTVO STUDENSKOG ZBORA EKONOMSKOG FAKULTETA 2015/2016
 
 
Predsjednik: Drago Damjanović e-mail: drago.damjanovic@live.com 
 
Podpredsjednik: Tomislav Zeleničić e-mail: tomo230891@gmail.com 
 
Ostali članovi predsjedništva:
 
Predstavnici I.godine:
predstavnik: Ivo Čarapina e-mail:  ivo.carapina@gmail.com 
zamjenica: Ana Rotim  e-mail: anarotim13@gmail.com 
 
Predstavnici II.godine:
predstavnik: Marija Vranjković   e-mail: marija.vranjkovic95@gmail.com 
zamjenica: Katarina Kolobarić  e-mail:  ninok1997@gmail.com  
 
Predstavnici III.godine:
predstavnik: Iva Klepić e-mail:  iva.klepic@gmail.com
zamjenica: Renata Begić e-mail:    rency.begic@gmail.com 
 
Predstavnici IV.godine:
predstavnik: Anita Križan e-mail: anita.krizan@net.hr 
zamjenica: Vida Marković e-mail: v93markovic@gmail.com
 
Predstavnici V.godine:
predstavnik: Tomislav Zeleničić e-mail: tomo230891@gmail.com 
zamjenik: Ivan Kvesić e-mail: ivan.kvesic5@gmail.com