Stručni studij

Stručni studij

STRUČNI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE (NOVI PROGRAM)

 

 

PRVA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

Asistent

I semestar

Osnove ekonomije

6

prof.dr.sc. Željko Marić

45+15

Marina Jerinić, mag.oec.

Poslovna matematika

6

doc.dr.sc. Anela Čolak

30+30

 

Osnove informatike

6

prof.dr.sc. Brano Markić

30+30

mr.sc. Mirela Mabić

Trgovačko pravo

6

prof.dr.sc. Miroslav Džidić

doc.dr.sc. Marinko Jurilj

30+30

 

Engleski jezik I

6

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

30+30

Jadranka Šimunović

Njemački jezik I

6

prof.dr.sc. Senka Marinčić

30+30

 

II semestar

Osnove statistike

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

30+30

 

Osnove računovodstva

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

30+30

 

Organizacija

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur

30+30

Lidija Šunjić, mag.oec.

Poduzetništvo

6

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

30+30

Lidija Šunjić, mag.oec.

Engleski jezik II

6

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

30+30

 

Njemački jezik II

6

prof.dr.sc. Senka Marinčić

30+30

 


 

DRUGA GODINA (STARI PROGRAM)

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

III semestar

Osnove menadžmenta

7

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Računovodstvo

8

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

 dr.sc. Ante Džidić

Mikroekonomija

8

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60 (45+15)

 Marina Jerinić, mag.oec.

Osnove marketinga

7

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

IV semestar

Zajednički predmeti

Poslovna etika

5

doc.dr.sc. Marija Čutura 

60

Lidija Šunjić, mag.oec.

Ekonomika poduzeća

7

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

Osnove poduzetništva

7

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Poslovne financije

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60 (30+30)

 Jelena Jurić, mag.oec.

Smjer: Računovodstvo i financije

Financijsko računovodstvo

5

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

 dr.sc. Željko Bošnjak

Smjer: Marketing

Ponašanje potrošača

5

 

60

 

Smjer: Menadžment

Operacijski menadžment

5

prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60 (30+30)

 

Smjer: Poslovna informatika

Programiranje

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

 

 

 

 

TREĆA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

V semestar

Zajednički predmeti

Poslovno planiranje

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Radionica I                                         8      prof.dr.sc. Arnela Bevanda                       60   

Smjer: Računovodstvo i financije

Porezni sustav BiH

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60 (30+30)

 dr.sc. Željko Bošnjak

Bankarsko poslovanje

5

prof.dr.sc. Igor Živko

60

 

Računovodstveni informacijski sustavi

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

 mr.sc. Mirela Mabić

Smjer: Marketing

Marketinška komunikacija

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

 

Međunarodni marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

 

Istraživanje tržišta

5

prof.dr.sc. Sandra Soče-Kraljević

60

 

Smjer: Menadžment

Menadžment ljudskih potenc.

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Poslovno odlučivanje

5

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Istraživanje tržišta

5

prof.dr.sc. Sandra Soče-Kraljević

60

 

Smjer: Poslovna informatika

Upravljanje podacima

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

 mr.sc. Mirela Mabić

Računovodstveni informacijski sustav

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

 mr.sc. Mirela Mabić

Algoritmi i strukture podataka

5

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

 

 

 

 

 

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

VI semestar

Zajednički predmeti

Radionica II                                        8      prof.dr.sc. Zdenko Klepić                        60

Smjer: Računovodstvo i financije

Računovodstvo troškova

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60 (30+30)

 

Financijski sustav BIH

6

prof.dr.sc. Mila Gadžić

60 (30+30)

 Jelena Jurić, mag.oec.

Računovodstvo poreza

5

Doc.dr.sc. Miro Džakula

60 (30+30)

 dr.sc. Željko Bošnjak

Osnove poslovne analize

6

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

Smjer: Marketing

Odnosi s javnošću

6

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

 

Marketing usluga

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

 

Vještine prodaje i pregovaranja

5

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Internet marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60(30+30)

 mr.sc. Mirela Mabić

Smjer: Menadžment

Osnove poslovne analize

6

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

Korporativno upravljanje

5

doc.dr.sc. Nikola Papac

60

 

Vještine prodaje i pregovaranja

5

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Projektni menadžment

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60 (30+30)

 Lidija Šunjić, mag.oec.

Smjer: Poslovna informatika

Poslovni informacijski sustav

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

 mr.sc.Mirela Mabić,

Upravljanje poslovnim dokumentima

5

Prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić

60 (30+30)

 

Internet marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60 (30+30)

 mr.sc.Mirela Mabić,

Razvoj poslovnih aplikacija

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)