Diplomski jednogodišnji studij

Diplomski jednogodišnji studij

DIPLOMSKI STUDIJ SMJER MENADŽMENT

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

I semestar

Vodstvo

6

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60

OBVEZNI SMJERA

Menadžment u javnoj upravi

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60

OBVEZNI SMJERA

Menadžment organizacijskog ponašanja

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 1

5

 

60

IZBORNI SMJERA

IZBORNI 2

5

 

60

IZBORNI SMJERA

Stručna praksa/Seminarski rad

2

 

 

 

II semestar

Upravljanje kvalitetom

6

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60

OBVEZNI SMJERA

Korporativno upravljanje

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 3

6

 

60

IZBORNI SMJERA,  DRUGOG SMJERA ILI FAKULTETA

DIPLOMSKI RAD

12

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

  • Studenti ne mogu birati izborni predmet koji su slušali na 1. ciklusu obrazovanja jer su za njega već dobili ECTS bodove.

Izborni predmet 1. u prvom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao.

Izborni predmet 2. u prvom semestru student obvezno bira jedan od ponuđenih predmeta smjera na koji se upisao.

Izborni predmet 3. u drugom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao ili neki predmet od obveznih ili izbornih predmeta s drugog smjera ili s drugog fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA SMJERA MENADŽMENT

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

Procjena vrijednosti poduzeća

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Izborni 1

Kompenzacijski menadžment

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Izborni 1

Poslovna etika

5

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Izborni 1

Poslovno odlučivanje

5

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60

Izborni 2

Operacijski menadžment

5

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60

Izborni 2

Napredni financijski menadžment

5

prof.dr.sc. Igor Živko

60

Izborni 2

Strateški menadžment ljudskih potencijala

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

Izborni 3

Elektroničko i mobilno  poslovanje

6

prof.dr.sc. Vanja Bevanda

60

Izborni 3

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SMJER POSLOVNA INFORMATIKA

Predmet

ECTS

Nastavnik

 

Sati Status

I semestar

Razvoj poslovnih aplikacija

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

OBVEZNI SMJERA

Skladištenje podataka

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

OBVEZNI SMJERA

Informatički menadžment

6

prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 1

5

 

60

IZBORNI SMJERA

IZBORNI 2

5

 

60

IZBORNI SMJERA

Stručna praksa/Seminarski rad

2

 

 

 

II semestar

Otkrivanje znanja u bazama podataka

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

OBVEZNI SMJERA

Poslovna inteligencija

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 3

6

 

60

IZBORNI SMJERA,  DRUGOG SMJERA ILI FAKULTETA

DIPLOMSKI RAD

12

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

  • Studenti ne mogu birati izborni predmet koji su slušali na 1. ciklusu obrazovanja jer su za njega već dobili ECTS bodove.

Izborni predmet 1. u prvom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 2. u prvom semestru student obvezno bira jedan od ponuđenih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 3. u drugom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao ili neki predmet od obveznih ili izbornih predmeta s drugog smjera ili s drugog fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA SMJERA POSLOVNA INFORMATIKA

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

Algoritmi i strukture podataka

5

 

60

Izborni 1

Računalne mreže

5

prof.dr.sc. Brano Markić

60

Izborni 1

Softversko inženjerstvo

5

 

60

Izborni 2

Umjetna inteligencija u poslovanju

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

Izborni 2

Sigurnost informacijskih sustava

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

Izborni 3

Menadžerske simulacijske igre

6

 

60

Izborni 3

 

DIPLOMSKI STUDIJ SMJER MARKETING

Predmet

ECTS

Nastavnik

 

Sati Status

I semestar

Osobna prodaja i pregovaranje

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

OBVEZNI SMJERA

Marketinška komunikacija

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

OBVEZNI SMJERA

Marketing poslovnih tržišta

6

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 1

5

 

60

IZBORNI SMJERA

IZBORNI 2

5

 

60

IZBORNI SMJERA

Stručna praksa/Seminarski rad

2

 

 

 

II semestar

Marketing neprofitnih organizacija

 

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

OBVEZNI SMJERA

Upravljanje zadovoljstvom klijenata

 

prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 3

6

 

60

IZBORNI SMJERA,  DRUGOG SMJERA ILI FAKULTETA

DIPLOMSKI RAD

12

 

 

 

 

NAPOMENA:

  • Studenti ne mogu birati izborni predmet koji su slušali na 1. ciklusu obrazovanja jer su za njega već dobili ECTS bodove.

Izborni predmet 1. u prvom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 2. u prvom semestru student obvezno bira jedan od ponuđenih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 3. u drugom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao ili neki predmet od obveznih ili izbornih predmeta s drugog smjera ili s drugog fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA SMJERA MARKETING

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

Poslovna etika

5

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Izborni 1

Upravljanje cijenama

5

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

Izborni 1

Marketing malih i srednjih poduzeća

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

Izborni 1

Upravljanje markom

5

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

Izborni 2

Distribucijski kanali

5

prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević

60

Izborni 2

Odnosi s javnošću

5

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Izborni 2

Oglašavanje

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

Izborni 3

Promocija u turizmu

6

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

Izborni 3

Upravljanje prodajom

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

Izborni 3

DIPLOMSKI STUDIJ SMJER RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Predmet

ECTS

Nastavnik

 

Sati Status

I semestar

Računovodstvo financijskih institucija

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60

OBVEZNI SMJERA

Komparativni fiskalni sustavi

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

OBVEZNI SMJERA

Procjena vrijednosti poduzeća

6

doc.dr.sc. Maja Letica

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 1

5

 

60

IZBORNI SMJERA

IZBORNI 2

5

 

60

IZBORNI SMJERA

Stručna praksa/Seminarski rad

2

 

 

 

II semestar

Napredno financijsko izvještavanje

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

prof.dr.sc. Danimir Gulin

60

OBVEZNI SMJERA

Međunarodni financijski menadžment

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 3

6

 

60

IZBORNI SMJERA,  DRUGOG SMJERA ILI FAKULTETA

DIPLOMSKI RAD

12

 

 

 

 

NAPOMENA:

  • Studenti ne mogu birati izborni predmet koji su slušali na 1. ciklusu obrazovanja jer su za njega već dobili ECTS bodove.

Izborni predmet 1. u prvom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 2. u prvom semestru student obvezno bira jedan od ponuđenih predmeta smjera na koji se upisao.
Izborni predmet 3. u drugom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao ili neki predmet od obveznih ili izbornih predmeta s drugog smjera ili s drugog fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA SMJERA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

Napredno upravljačko računovodstvo

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Izborni 1

Aktuarstvo

5

doc.dr.sc. Anela Čolak

60

Izborni 1

Poslovna etika

5

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Izborni 1

Forenzičko računovodstvo

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Izborni 1

Računovodstvo financijskih instrumenata

5

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

doc.dr.sc. Mirjana Hladika

60

Izborni 2

Međunarodni aspekti oporezivanja

5

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

Izborni 2

Napredni financijski menadžment

5

prof.dr.sc. Igor Živko

60

Izborni 2

Financijski menadžment javne uprave

6

prof.dr.sc. Igor Živko

doc.dr.sc. Branimir Skoko

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60

Izborni 3

Upravljanje javnim dugom

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

Izborni 3

Proračunsko računovodstvo

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60

Izborni 3

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SMJER POSLOVANJE S EUROPSKOM UNIJOM
-smjer ne ide akademske 2016./2017.-

Predmet

ECTS

Nastavnik

 

Sati Status

I semestar

Smjer

Institucionalno usklađivanje BiH s EU

6

 

60

OBVEZNI SMJERA

Financijski aspekti poslovanja u EU

6

  

60

OBVEZNI SMJERA

Projekti i fondovi EU

6

 

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 1

5

 

60

IZBORNI SMJERA

IZBORNI 2

5

 

60

IZBORNI SMJERA

Stručna praksa/Seminarski rad

2

 

 

 

II semestar

Poslovni aspekti internih politika EU

6

 

60

OBVEZNI SMJERA

Analiza konkurentnosti BiH na tržištu EU

6

 

60

OBVEZNI SMJERA

IZBORNI 3

6

 

60

IZBORNI SMJERA,  DRUGOG SMJERA ILI FAKULTETA

DIPLOMSKI RAD

12

 

 

 

 

NAPOMENA:

  • Studenti ne mogu birati izborni predmet koji su slušali na 1. ciklusu obrazovanja jer su za njega već dobili ECTS bodove.

1         Izborni premet 1. u prvom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se upisao.
2         Izborni premet 2. u prvom semestru student obvezno bira jedan od ponuđenih predmeta smjera na koji se upisao.
3        Izborni premet 3. u drugom semestru student bira jedan od ponuđenih izbornih predmeta smjera na koji se

upisao ili neki predmet od obveznih ili izbornih predmeta s drugog smjera ili s drugog fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI DRUGOG CIKLUSA SMJERA POSLOVANJE S EU

Predmet

ECTS

Nastavnik

Sati

Status

Poslovna etika

5

 

60

 

Napredno financijsko izvješćivanje

5

 

60

 

Međunarodni marketing

5

 

60

 

Međunarodni menadžment     

5

 

60

 

Međunarodno porezno pravo

6

 

60

 

Politika zaštite okoliša u EU

6

 

60

 

Upravljanje kvalitetom u EU

6

 

60