Diplomski dvogodišnji studij

Diplomski dvogodišnji studij

DVOGODIŠNJI DIPLOMSKI (MASTER) STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

I semestar

Zajednički predmeti

Makroekonomija

6

prof.dr.sc. Mila Gadžić

60

Ekonomska politika

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Upravljanje bankama

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60

Upravljačko računovodstvo

6

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Izborni predmet 1.

6

 

 

 

Smjer: Marketing

Promocija

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

Marketing poslovnih tržišta

6

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

Izborni predmet 1.

6

 

 

 

Smjer: Menadžment

Strateški menadžment

6

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60

Metodika projektiranja organizacije

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

Izborni predmet 1.

6

 

 

 

Smjer: Poslovna informatika

Elektroničko poslovanje

6

prof.dr.sc. Vanja Bevanda

60

Softversko inženjerstvo

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

Izborni predmet 1.

6

 

 

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

II semestar

Zajednički predmet

Međunarodno poslovanje

6

 

60

Javne financije

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Revizija

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60

Fiskalna politika EU

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

Izborni predmet 2.

6

 

 

 

Smjer: Marketing

Upravljanje proizvodom

6

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Strategije marketinga

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

Izborni predmet 2.

6

 

 

 

Smjer: Menadžment

Međunarodni menadžment

6

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

 

Menadžment neprofitnih organizacija

6

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60

Izborni predmet 2.

6

 

 

 

Smjer: Poslovna informatika

Poslovna inteligencija

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

Umjetna inteligencija

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

Izborni predmet 2.

6

 

 

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

III semestar

Zajednički predmet

Izrada projekta                                                               4      Nastavnik kod koga se radi diplomski

Smjer: Računovodstvo i financije

Komparativni fiskalni sustavi

7

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

Međunarodni financijski menadžment

7

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

Financijsko izvještavanje i revizija

6

prof.dr.sc. Danimir Gulin i

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60

Računovodstvo odgovornosti

6

doc.dr.sc. Maja Letica

60

Smjer: Marketing

Poslovno istraživanje

7

prof.dr. sc. Sandra Soče Kraljević

60

Upravljanje markom

7

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

Marketing inovacija

6

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

Upravljanje prodajom

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

Smjer: Menadžment

Strategijski menadžment ljudskih potencijala

7

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

Vodstvo

7

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60

Pravo međunarodne trgovine

6

prof.dr.sc. Miroslav Džidić

60

Upravljanje poslovnim procesima

6

prof.dr.sc. Maja Lamza-Maronić

60

Smjer: Poslovna informatika

Upravljanje poslovnim podacima

7

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

Sustavi za upravljanje poslovnim procesima

7

prof.dr.sc. Maja Lamza-Maronić

60

Otkrivanje znanja u bazama podataka

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

Informatički menadžment

6

prof.dr.sc. Maja Lamza-Maronić

60

IV semestar

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

4

 

30

Kritički prikaz

2

Nastavnik kod koga se radi diplomski

 

Diplomski rad

24

 

 

IZBORNI PREDMETI

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

I semestar – Izborni predmet 1

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Računovodstvo financijskih institucija

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60

Burze vrijednosnica

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60

Modul s drugog smjera iz semestra

6

 

60

Smjer: Marketing

Upravljanje cijenama

6

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

Upravljanje odnosima s klijentima

6

prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević

60

Modul s drugog smjera iz semestra

6

 

60

Smjer: Menadžment

Menadžment organizacijskog ponašanja

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

Modul s drugog smjera iz semestra

6

 

60

 

 

 

 

Smjer: Poslovna informatika

Informatizacija poslovnih procesa

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60

Poslovna prognostika

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60

Modul s drugog smjera iz semestra

6

 

60

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V

II semestar – Izborni predmet 2

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Financiranje društvenih djelatnosti

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

Analiza financijskih izvještaja

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60

Modul sa drugog smjera iz semestra

6

 

60

 

Smjer: Marketing

Kanali distribucije

6

prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević

60

Marketing neprofitnih organizacija

6

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

Modul sa drugog smjera iz semestra

6

 

60

 

Smjer: Menadžment

Obiteljski biznis

6

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60

Upravljanje kvalitetom

6

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60

Modul sa drugog smjera iz semestra

6

 

60

 

Smjer: Poslovna informatika

Analiza financijskih izvještaja

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60

Modul sa drugog smjera iz semestra

6

 

60