IV. godina

Rezultati ispita - IV. godina

Naslov Datum objave
Revizija_PE 01.03.2018 - 15:54
Međunarodno poslovanje 28.02.2018 - 16:45
Revizija - zadaci 27.02.2018 - 20:20
Ekonomska politika 27.02.2018 - 19:51
Istraživanje tržišta 4PE 27.02.2018 - 14:26
Porezni sustav B i H PE 26.02.2018 - 00:05
Analiza financijskih izvještaja - PE 23.02.2018 - 15:57
Upravljanje bankama - PE 22.02.2018 - 18:27
Menadžment ljudskih potencijala - IV. god. 22.02.2018 - 13:23
Upravljanje bankama - PE 21.02.2018 - 18:45
Marketing poslovnih tržišta Preddiplomski studij 20.02.2018 - 15:18
Međunarodni menadžment PE 4 19.02.2018 - 20:52
Strateški menadžment (PE/4) 15.02.2018 - 20:53
Upravljanje odnosima s klijentima 4PE 13.02.2018 - 15:55
Istraživanje tržišta 4PE 13.02.2018 - 15:53
Ekonomska politika 12.02.2018 - 19:53
Analiza financijskih izvještaja - PE 12.02.2018 - 13:03
Porezni sustav B i H PE 11.02.2018 - 20:06
Ponašanje potrošača 09.02.2018 - 09:10
Revizija _PE 08.02.2018 - 17:48
Upravljanje bankama - PE 07.02.2018 - 19:46
Revizija - zadaci 07.02.2018 - 15:00
Menadžment ljudskih potencijala - IV. god. 07.02.2018 - 13:28
Međunarodni menadžment 4PE 05.02.2018 - 22:39
Strateški menadžment 05.02.2018 - 12:05

Stranice