II. godina

Rezultati ispita - II. godina

Naslov Datum objave
Menadžment (PE)- rezultati UKUPNO- I. ispitni rok 22.06.2018 - 13:56
Međunarodna ekonomija 21.06.2018 - 17:36
Menadžment (PE)- rezultati UKUPNO 19.06.2018 - 16:32
Računovodstvo PE 18.06.2018 - 20:13
Organizacija L-Ž 16.06.2018 - 22:46
Organizacija II. god. (A-K) 15.06.2018 - 11:41
Makroekonomija PE 14.06.2018 - 20:47
Poslovne financije - PE 14.06.2018 - 14:15
Rezultati I. lipanjskog roka - Metodologija istraživanja - PDS 12.06.2018 - 15:43
Menadžment (PE)- rezultati kolokvija i testa zadataka 11.06.2018 - 12:34
Rezultati iz kolegija Marketing 09.06.2018 - 07:04
Rezultati iz kolegija Marketing 09.06.2018 - 07:03
Međunarodna ekonomija - prvi i drugi kolokvij 08.06.2018 - 12:09
Međunarodna ekonomija - prvi kolokvij 14.05.2018 - 16:43
Marketing-kolokvij 23.04.2018 - 10:36
Menadžment (PE)- rezultati I. kolokvija 19.04.2018 - 15:47
Računovodstvo PE 17.04.2018 - 14:30
Gospodarstvo BiH 16.04.2018 - 19:16
Javne financije PE 16.04.2018 - 01:33
Makroekonomija PE 14.04.2018 - 09:14
Menadžment (PE)- travanjski rok 12.04.2018 - 15:52
Međunarodna ekonomija 11.04.2018 - 15:40
Poslovne financije - PE 09.04.2018 - 16:02
Računovodstvo PE 05.03.2018 - 20:19
Makroekonomija PE 23.02.2018 - 16:03

Stranice