Nastavno osoblje

Studentski list -SEF

OVDJE IDE NEKI TEKST NIKOLA Pred vama je još jedan SEF, četvrti po redu, broj u kome se zaokružuje jedno razdoblje, odnosno jedna generacija koja ga je pokrenula i učinila ovakvim kakav jest, a kakav je to vi sami ocijenite. Nadam se da smo postali prepoznatljivi, nadam se da ćete pronaći barem nešto za sebe i u ovom broju, jer smo se zbilja trudili, jer smo zbilja pokušali i ovaj put pružiti maksimum u prezentaciji našeg fakulteta i naših studenata, ali i biti jedno od središta okupljanja za sve one koji imaju što konstruktivno reći, kritizirati, opomenuti, da bi postigli neki pomak nabolje. Ako bi se vratili godinu i pol unatrag, kad smo se po prvi put počeli okupljati, bez jasne ideje, tehničkih i materijalnih sredstava za uspješnu realizaciju, nismo ni slutili da uopće možemo ovoliko izdržati uz sve te probleme. Međutim danas u potpunosti možemo reći da smo premašili naša očekivanja. Danas imamo osim odličnih uvjeta za rad i pune podrške Fakultetskog vijeća, također i odlične kontakte i preduvjete za međunarodnu suradnju. Prije svega bih tu istakao memorandum o suradnji s listom Info Efo sa osječkog Ekonomskog fakulteta, zatim dogovore o međusobnoj pomoći s listom Moj kamen iz Zagreba, kao i listom Manager sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te naravno dobre odnose sa svim studentskim udrugama i listovima u okolici. Sve ovo nas hrabri da će SEF i dalje biti promotor našeg fakulteta i studenata, te otvara i dosta mogućnosti za budući napredak.
Broj Objavljeno Preuzmi
SEF br. 22 08.06.2017 - 10:02 Preuzmi
SEF br. 21 02.03.2016 - 12:58 Preuzmi
SEF br. 20 24.07.2015 - 22:20 Preuzmi
SEF br. 19 07.06.2015 - 18:14 Preuzmi
SEF br. 18 07.06.2015 - 18:13 Preuzmi
SEF br. 17 07.06.2015 - 18:12 Preuzmi
SEF br. 16 07.06.2015 - 17:38 Preuzmi
SEF br. 15 07.06.2015 - 17:37 Preuzmi
SEF br. 14 07.06.2015 - 17:36 Preuzmi
SEF br. 13 07.06.2015 - 17:34 Preuzmi
SEF br. 12 07.06.2015 - 17:34 Preuzmi
SEF br. 11 07.06.2015 - 17:33 Preuzmi
SEF br. 10 07.06.2015 - 17:32 Preuzmi
SEF br. 9 07.06.2015 - 17:31 Preuzmi
SEF br. 8 07.06.2015 - 17:30 Preuzmi
SEF br. 7 07.06.2015 - 17:28 Preuzmi
SEF br. 6 07.06.2015 - 17:26 Preuzmi
SEF br. 5 07.06.2015 - 17:25 Preuzmi
SEF br. 4 07.06.2015 - 17:23 Preuzmi
SEF br. 3 07.06.2015 - 17:23 Preuzmi
SEF br. 2 07.06.2015 - 17:21 Preuzmi
SEF br. 1 07.06.2015 - 17:19 Preuzmi